martes, 5 de junio de 2012

Procés dels nutrients


Els nutrients absorbits a les vellositats circulin per la sang  fins a arribar a totes les cèl·lules.

- Els monosacàrids tenen una funció bàsicament energètica, per a produir la respiració cel·lular en els mitocondris. S'emmagatzemen al fetge i els músculs formant un polisacàrid, el glicogen, que anirà proporcionant monosacàrids quan facin falta. Si hi ha un excés d'ingestió de glúcids, és transformen en greixos, que s'acumulen en el teixit adipós.

- Els lípids tenen una funció estructural, formant part de certes estructures membranes, i una funció energètica, tot i que el primer combustible són els monosacàrids. Els lípids que no s'utilitzen s'acumulen en el teixit adipós.

4_sistemas_juntos.gif

No hay comentarios:

Publicar un comentario