martes, 5 de junio de 2012

Procés bàsic


-Els Aminoàcids que provenen de les proteïnes ingerides s'utilitzen per a fabricar les proteïnes pròpies de l'organisme als ribosomes.

-Les vitamines i els sals minerals tenen una funció reguladora. Intervenen en certs processos bàsics per a la cèl·lula. La seva absència o el excés provoquen certes malalties. A més, certes sals tenen funció estructural, doncs formen part d'estructures molt importants: com a exemple el calci als ossos.

-L'aigua és utilitzada per a formar part dels fluids corporals.

A l'intestí gruixut hi arriben els productes no absorbits, o que no és poden digerir. Durant tot el trajecte pel còlon s'absorbeix aigua, fenomen que provoca que el material és compacti formant la femta.
 La femta arriba al recte, i quan s'obren els esfínters, la femta s'allibera a l'exterior.
 L'intestí gruixut està colonitzat per bacteris, que formen la flora intestinal. Aquests bacteris s'alimenten dels productes que arriben a l'intestí, i alliberen gasos, així com certes vitamines.

No hay comentarios:

Publicar un comentario