jueves, 7 de junio de 2012

La bilis


La bilis o fel és una substància líquida alcalina groguenca produïda pel fetge de molts vertebrats. Intervé en els processos de digestió funcionant com a emulsionant dels àcids grassos. La seva secreció és contínua, però no s'expulsa contínuament, sinó que en els períodes interdigestius s'emmagatzema a la vesícula biliar, i s'allibera al duodè després de la ingesta d'aliments. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Cholestasis_2_high_mag.jpg?uselang=es
La bilis està formada per sals biliars, proteïnes, colesterol, hormones i enzims.CUC AL INTESTÍ ¡¡¡¡¡!!!!!

Taenia solium és un platelminto paràsit de la classe Cestoda, que viu a l'intestí prim dels éssers humans, on mesura normalment de 3 a 4 m. És, juntament amb T. saginata, una de les espècies conegudes com cuc solitari.
CaracterístiquesL'adult de la Tenia humana és un cuc pla en forma de cinta dividit en segments o proglótidos, de color groc blanquinós, habita en l'intestí prim, on viu ancorat a la paret mitjançant un escòlex (cap) piriforme amb quatre ventoses i un rostelo amb una doble corona de ganxos, la mida del escòlex és similar al d'un cap d'agulla. A l'òrgan de fixació li continua el coll, porció germinal que dóna origen a un conjunt de segments o proglótidos que formen el estròbil o cadena estrobilar. Els proglótidos més propers al coll són immadurs i conforme s'allunyen del mateix, presenten una maduració progressiva; aquests presenten ambdós aparells reproductors, amb òrgans masculins i femenins ben diferenciats, atorgant-li el fenotip de hermafrodita.
Distribució geogràficaLa Tenia humana és una espècie distribuïda a tot el món. Atès que els porcs són hospederos intermediaris del paràsit, el terme del cicle biològic ocorre en regions on els humans s'alimenten amb la seva carn, per això la seva incidència és rara als països musulmans, ja que l'Islam prohibeix el consum de carn porcinamartes, 5 de junio de 2012

Procés bàsic


-Els Aminoàcids que provenen de les proteïnes ingerides s'utilitzen per a fabricar les proteïnes pròpies de l'organisme als ribosomes.

-Les vitamines i els sals minerals tenen una funció reguladora. Intervenen en certs processos bàsics per a la cèl·lula. La seva absència o el excés provoquen certes malalties. A més, certes sals tenen funció estructural, doncs formen part d'estructures molt importants: com a exemple el calci als ossos.

-L'aigua és utilitzada per a formar part dels fluids corporals.

A l'intestí gruixut hi arriben els productes no absorbits, o que no és poden digerir. Durant tot el trajecte pel còlon s'absorbeix aigua, fenomen que provoca que el material és compacti formant la femta.
 La femta arriba al recte, i quan s'obren els esfínters, la femta s'allibera a l'exterior.
 L'intestí gruixut està colonitzat per bacteris, que formen la flora intestinal. Aquests bacteris s'alimenten dels productes que arriben a l'intestí, i alliberen gasos, així com certes vitamines.

Procés dels nutrients


Els nutrients absorbits a les vellositats circulin per la sang  fins a arribar a totes les cèl·lules.

- Els monosacàrids tenen una funció bàsicament energètica, per a produir la respiració cel·lular en els mitocondris. S'emmagatzemen al fetge i els músculs formant un polisacàrid, el glicogen, que anirà proporcionant monosacàrids quan facin falta. Si hi ha un excés d'ingestió de glúcids, és transformen en greixos, que s'acumulen en el teixit adipós.

- Els lípids tenen una funció estructural, formant part de certes estructures membranes, i una funció energètica, tot i que el primer combustible són els monosacàrids. Els lípids que no s'utilitzen s'acumulen en el teixit adipós.

4_sistemas_juntos.gif

L'intestí


Les parets de l'intestí, presenten una sèrie de plecs longitudinals anomenats vellositats intestinals. Cada vellositat, a la seva vegada, està plegada. Les cèl·lules que formen les vellositats presenten una estructura en forma de raspall formada per plecs de la membrana.

vellosidades-normales.jpg


Totes aquestes estructures tenen una missió: incrementar al màxim la superfície d'absorció de l'intestí. En els set metres de llargada, la superfície total d'absorcions és d'uns 300 m 2.

http://www.valorafegit.net/naturals/nutricio/img/nutricio_12.jpg 


lunes, 4 de junio de 2012

Delgadez extrema

Quan una persona prima està sana gaudeix de majors avantatges, quant a la salut es refereix, que una persona obesa. A més de sentir-se més àgil, serà menys propensa a malalties com ara la hipertensió arterial i les malalties cardíaques. Tanmateix, la primesa extrema, o la pèrdua de pes anormal o excessiva, s'ha de considerar sempre d'una possible malaltia. Pot ser que hi hagi certa dificultat perquè una persona sàpiga quin ha de ser el seu pes adequat. En el cas dels nadons i dels nens petits, en els el creixement produeix canvis continus, el metge disposa de taules comparatives que estableixen amb claredat no només quin ha de ser el seu pes i la seva talla considerats com a normals, sinó quin és el ritme de creixement adequat. Les persones adultes han de tenir en compte que el concepte de pes ideal, al marge de modes i altres condicionaments socials, ve determinat per estudis estadístics que estableixen en termes de salut el pes més adequat, segons les característiques d'edat, sexe i constitució física de cada persona.EL NII ¿½ O DELGADOUn major coneixement dels temes referents a la salut ha anat desplaçant l'antiga creença que els nens grossos eren els que estaven més sans, i en l'actualitat totes les mares tenen clar que és més important un dieta equilibrada que una dieta excessiva.No obstant això, sempre és convenient escoltar l'opinió i els consells del pediatre sobre alimentació, amb més raó quan, per estar els nadons i els nens en una etapa de creixement, són més susceptibles que els adults a patir variacions brusques de pes.

PROCÉS DEL ALIMENTS PER L´APARELL DIGESTIU

Un vídeo que explica el procés pel qual passen els aliments per l'aparell digestiu