lunes, 28 de mayo de 2012

SAPS COM ES FA LA DIGESTIÓ DELS ALIMENTS?

Durant la digestió els aliments es transformen en substàncies nutritives simples. La transformació és de dos tipus: mecànica, que és la produïda pel moviment i trituració dels aliments, i la química, que és la produïda pels sucs digestius. Les fases de la digestió són les següents:-A la boca, els aliments es masteguen i es barregen amb la saliva. La saliva. La saliva comença el procés de descomposició dels aliments en substàncies nutritives simples.


-A l'estómac, l'aliment es barreja amb els sucs gàstrics i es converteix en una massa líquida. L'estómac remou l'aliment durant prop d'una hora.


-A l'intestí prim, l'aliment es barreja amb la bilis, el suc pancreàtic i els sucs intestinals. L'aliment queda transformat en substàncies nutritives simples, que passen a la sang a través de les parets de l'intestí. Les substàncies que no s'assimilen passen a l'intestí gros.


-A l'intestí gros, els aliments no assimilats són conduïts cap a l'anus, on s'expulsen a l'exterior. A l'intestí gros s'absorbeix l'aigua dels aliments.
http://3.bp.blogspot.com/_QOzGuefYDzw/RvzbAJqIWGI/AAAAAAAAABU/Xhn7xUbVf2M/s320/sdigesti.gif

miércoles, 23 de mayo de 2012

La boca

Les dents estan formades per 3 teixits diferents:

-La polpa: on hi ha els vasos sanguinis i els nervis. 
-La dentina: envoltant la polpa, teixit dur.                  
-L'esmalt: potser el teixit més dur de l'organisme, que cobreix la part exterior de la dent, la corona.
                                                                                      

És força habitual que quedin restes de menjar entre les dents. Aquetes restes de menjar són usades com a font d'aliment per microorganismes que alliberen àcids. Aquests àcids poden desfer l'esmalt, creant cavitats, les caries.
http://www.monografias.com/trabajos40/caries-dentales/ca3.gif


A la boca, també hi trobem la llengua, on hi ha el receptors del gust, i que ajuda a empassar-nos els aliments.
També s'hi aboca el contingut de les glàndules salivals, la saliva, on trobem:
-Aigua
-Mucus: per a lubrificar l'aliment i fer més fàcil la deglució.
-Substàncies bactericides
-Un enzim: l'amilasa, que comença a trencar el midó en cadenes més curtes de monosacàrids. Així doncs, la digestió química dels aliments comença a la boca.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tNj97a61WBA

lunes, 21 de mayo de 2012

JOCS SUPERDIVERTITS SOBRE L'APARELL DIGESTIU

Aquestos enllaces son jocs que tenen que vore amb láparell digestiu. Per a mi els millors son el segon y el ultim, peró el tercer esta molt bé espere que vos agrade.

Este joc es molt entretengut ja que mescla làccio amb un questionari bastant facil, tambe inclueix sopes de lletre etc...
http://www.eldialogo.es/lim/cuerpohumano/librofinal.html

Aquest joc es el meu FAVORIT esres una cel.lula y estas en el estomac y tens que esquivar el globuls y el acid amb el rató també intenta no agarrar les pastilles morades y blaves ja que fa k sigues mes gran, perdre punts o quu el acids y el globul es moven mes rápid, tens que agarrar les pastilles grogues y roje que fan lo contrari. ''Despres de jugar poseu le puntuacion peró sense trampes per favor.''
http://www.jennydemalaga.es/innards-juego-del-aparato-digestivo/

El ultim joc es mlt graciós ja que eres un sndwich y vas recorrent amb les fletxes les parts de l áprell digestiu també pewr a pasarte cada nivell tens que agafar lo que etr marque el dibuixets. 
http://www.gomariogames.com/es/games/mario/17342/a-journey-through-the-digestive-system.html

CURIOSITATS DEL APARELL DIGESTIU

CURIOSITAT 1º

-En l'estómac tenim una zona específica encarregada d'enviar missatges al cervell, dient-li cada vegada que ingerim un aliment, que hem d'ingerir més, quan als obesos els fan el by pass gàstric o cirurgia bariàtrica, els prenen aquesta zona de l'estómac, així que no se'ls redueix la gana per tenir un estómac més petit, sinó perquè la zona de l'estómac extirpada correspon a una zona encarregada d'enviar hormones al cervell, hormones culpables de la gana, peptido inhibits gàstric i ghrelina

CURIOSITAT 2º

-Quan tragem, una tapadora anomenada epiglotis cobreix la tràquea per impedir que el menjar pugui entrar a l'aparell respiratori

CURIOSITAT 3º

-L'estómac té un capa mucosa protectora, si no tingués aquesta capa, els sucs de l'estómac es digeriría a si mateix                                      http://www.youtube.com/watch?v=4URBzT4GU5w

INFECCIONS A L'APARELL DIGESTIU 2 ''APENDICITIS''

APENDICITIS


DEFINICIO:

És la inflamació de l'apèndix, situat a cec, que és la porció on comença l'intestí gros.Normalment els casos d'apendicitis aguda requereixen d'un procediment quirúrgicanomenat apendicectomia  per laparoscòpia o laparotomia que no és més quel'extirpació de l'apèndix inflamat. El tractament sempre és quirúrgic. En casos sensetractament, l'índex de morbimortalitat és elevat, principalment a causa de complicacions com la peritonitis i el xoc sèptic (vegeu: síndrome de resposta inflamatòria sistèmica -SIRS), 1 en particular quan l'apèndix inflamat es trenca. La mortalitat associada alprocés és baixa excepte quan apareix perforació lliure i peritonitis associada a xocsèptic.


TRACTAMENT:


Una vegada diagnosticada l'apendicitis agudael pacient ha de rebre tractament mèdici quirúrgicEl maneig mèdic es fa amb hidratació del pacient; aplicació d'antibiòticsadequats-com la cefuroxima o el metronidazol-analgèsicsLa cirurgia es coneix amb el nom de apendicectomía i consisteix a fer una incisió a la fossa ilíaca dreta olaparotomia segons la gravetat del pacient i extirpar l'apèndix afectataixí mateix drenarel líquid infectati rentar la cavitat amb solució salinaNo s'ha demostrat que la irrigacióde la cavitat abdominal amb antibiòtics sigui avantatjosa durant o després de laapendicectomiaNo s'acostuma la col · locació de drenatges durant l'operacióAl març de 2008una pacient femenina va tenir el seu apèndix extreta per via vaginal guiat per endoscòpiala primera vegada que aquesta maniobra es reporta oficialmente.


CURIOSITATS:

És una malaltia que pot aparèixer de manera sobtada sense que cap signe o símptomafaci preveure-la. Per això, els astronautes enviats a l'espai són sotmesos a unaapendicectomia profilàctica, ja que en ser impossible detectar-la amb antelació nopoden arriscar-se.
INFECCIONS A L'APARELL DIGESTIU 1 ''GASTROENTERITIS''

GASTROENTERITIS

DEFINICIÓ:

La gastroenteritis és una inflamació de la membrana interna de l'intestí causada per bacteris, paràsits, virus o certs tipus d'antiinflamatoris no esteroïdals


CAUSES:


Les gastroenteritis poden ser degudes a múltiples motius. La més comuna és un virus que es propaga ràpidament en diferents ambients a través de l'aigua, alimentscontaminats o de persona a persona. L'agent etiològic també pot ser bacterià oparasitari. Els bacteris que més comunament causen gastroenteritis són els gèneres de Salmonella, escherichia, Shigella i Campylobacter. Les begudes i els alimentscontaminats per microbis també poden produir gastroenteritis. La ingestió de fongs o de fruites silvestres no comestibles que contenen substàncies tòxiques, així com elsexcessos en el menjar o en la beguda, i de certs medicaments, com les aspirines,laxants, etc.

MEDIDES PREVENTIVES:


Rentar-se les mans després d'utilitzar el sanitari i abans de dinar.
No consumir aliments en llocs poc higiènics.
Evitar la proliferació d'insectes nocius com les mosques i paneroles en els rebostosd'aliments.
Prendre només aigua bullida o degudament esterilitzada.
Tapar adequadament els dipòsits d'escombraries.
Rentar amb aigua i vinagre els aliments a consumir crusPERQUE BOSSEM

DEFINICÓ:


El vòmit és l'expulsió brusca i forçada per la boca de contingut gàstric o intestinal,precedida habitualment de nàusees (sensació desagradable referida a l'abdomen i al coll).
FUNCIONAMENT:

L'activitat motora esmentada la desencadenen impulsos que tenen l'origen en el centre del vòmit, localitzat en la porció dorsal de la formació reticular del bulbAl seu torn,aquest centre pot estimular de diverses formes:

1. Per impulsos nerviosos que procedeixen del tub digestiuperitoneuvies biliars iurinàries i altres vísceressorgeixen en ser estimulats els mecanoreceptors sensibles a la distensió de la paret visceralo els quimioreceptors sensibles a alguns productesgenerats en la inflamaciócom passa a la gastroenteritis i la peritonitisEl centre delvòmit també s'estimula per la seva compressió mecànica (en la síndrome dehipertensió intracranial) o per influències procedents de l'escorça cerebral (vòmitsdesencadenats per estímuls psíquicscom quan veus una cosa que et dóna molt fàstic)o el sistema vestibular.

2. Per impulsos que s'originen en una zona gallet que es localitza en l'àrea postrema de l'extrem cabal del IV ventricle i està constituïda per quimioreceptors sensibles aestímuls químics de procedència exògena (antineoplàstics, morfinatoxinesbacterianeso endògena (p. ex., vòmits de la cetoacidosi diabètica).

http://www.youtube.com/watch?v=ADtD9ADmqoQ

martes, 15 de mayo de 2012

Tipus de digestió

Hi ha dos tipus de digestió:

-La digestió mecànica: Realitzada per les dents i els moviments musculars del tub digestiu, per a trencar el aliments en porcions més petites per a afavorir l'atac químic posterior.

-La digestió química: En què les molècules dels nutrients són atacades per enzims digestius, i trencades en els seus components més senzills, que les cèl·lules de les parets de l'intestí podran captar. 
Aquests enzims digestius són fabricats en les glàndules annexes: glàndules salivals, fetge i pàncrees, així com en l'estómac i l'intestí prim.


http://www.ieslosremedios.org/~pablo/webpablo/web3eso/4nutricion/Digestivo/Tijeras.gif

lunes, 14 de mayo de 2012

¿Saps què és la digestió?

La digestió es el procés pel qual els aliments que ingerixes es transformen en substàncies minerals o nutrients que son necessaris per a la vida de l'ésser humà en el que l'aparell digestiu té un papel fundamental.

Les funcions que té la digestió:

  • Reduïr el tamany del aliments per a poder preparar l'estòmac per l'absorció.
  • Eliminar els residus per mitjà de l'excreció.http://phobos.xtec.cat/cdec/images/stories/Biologiaencontext/Tema_1/Tema%201_sencer/aprell_digestiu.jpg