lunes, 21 de mayo de 2012

INFECCIONS A L'APARELL DIGESTIU 2 ''APENDICITIS''

APENDICITIS


DEFINICIO:

És la inflamació de l'apèndix, situat a cec, que és la porció on comença l'intestí gros.Normalment els casos d'apendicitis aguda requereixen d'un procediment quirúrgicanomenat apendicectomia  per laparoscòpia o laparotomia que no és més quel'extirpació de l'apèndix inflamat. El tractament sempre és quirúrgic. En casos sensetractament, l'índex de morbimortalitat és elevat, principalment a causa de complicacions com la peritonitis i el xoc sèptic (vegeu: síndrome de resposta inflamatòria sistèmica -SIRS), 1 en particular quan l'apèndix inflamat es trenca. La mortalitat associada alprocés és baixa excepte quan apareix perforació lliure i peritonitis associada a xocsèptic.


TRACTAMENT:


Una vegada diagnosticada l'apendicitis agudael pacient ha de rebre tractament mèdici quirúrgicEl maneig mèdic es fa amb hidratació del pacient; aplicació d'antibiòticsadequats-com la cefuroxima o el metronidazol-analgèsicsLa cirurgia es coneix amb el nom de apendicectomía i consisteix a fer una incisió a la fossa ilíaca dreta olaparotomia segons la gravetat del pacient i extirpar l'apèndix afectataixí mateix drenarel líquid infectati rentar la cavitat amb solució salinaNo s'ha demostrat que la irrigacióde la cavitat abdominal amb antibiòtics sigui avantatjosa durant o després de laapendicectomiaNo s'acostuma la col · locació de drenatges durant l'operacióAl març de 2008una pacient femenina va tenir el seu apèndix extreta per via vaginal guiat per endoscòpiala primera vegada que aquesta maniobra es reporta oficialmente.


CURIOSITATS:

És una malaltia que pot aparèixer de manera sobtada sense que cap signe o símptomafaci preveure-la. Per això, els astronautes enviats a l'espai són sotmesos a unaapendicectomia profilàctica, ja que en ser impossible detectar-la amb antelació nopoden arriscar-se.
No hay comentarios:

Publicar un comentario