lunes, 21 de mayo de 2012

PERQUE BOSSEM

DEFINICÓ:


El vòmit és l'expulsió brusca i forçada per la boca de contingut gàstric o intestinal,precedida habitualment de nàusees (sensació desagradable referida a l'abdomen i al coll).
FUNCIONAMENT:

L'activitat motora esmentada la desencadenen impulsos que tenen l'origen en el centre del vòmit, localitzat en la porció dorsal de la formació reticular del bulbAl seu torn,aquest centre pot estimular de diverses formes:

1. Per impulsos nerviosos que procedeixen del tub digestiuperitoneuvies biliars iurinàries i altres vísceressorgeixen en ser estimulats els mecanoreceptors sensibles a la distensió de la paret visceralo els quimioreceptors sensibles a alguns productesgenerats en la inflamaciócom passa a la gastroenteritis i la peritonitisEl centre delvòmit també s'estimula per la seva compressió mecànica (en la síndrome dehipertensió intracranial) o per influències procedents de l'escorça cerebral (vòmitsdesencadenats per estímuls psíquicscom quan veus una cosa que et dóna molt fàstic)o el sistema vestibular.

2. Per impulsos que s'originen en una zona gallet que es localitza en l'àrea postrema de l'extrem cabal del IV ventricle i està constituïda per quimioreceptors sensibles aestímuls químics de procedència exògena (antineoplàstics, morfinatoxinesbacterianeso endògena (p. ex., vòmits de la cetoacidosi diabètica).

http://www.youtube.com/watch?v=ADtD9ADmqoQ

No hay comentarios:

Publicar un comentario