miércoles, 23 de mayo de 2012

La boca

Les dents estan formades per 3 teixits diferents:

-La polpa: on hi ha els vasos sanguinis i els nervis. 
-La dentina: envoltant la polpa, teixit dur.                  
-L'esmalt: potser el teixit més dur de l'organisme, que cobreix la part exterior de la dent, la corona.
                                                                                      

És força habitual que quedin restes de menjar entre les dents. Aquetes restes de menjar són usades com a font d'aliment per microorganismes que alliberen àcids. Aquests àcids poden desfer l'esmalt, creant cavitats, les caries.
http://www.monografias.com/trabajos40/caries-dentales/ca3.gif


A la boca, també hi trobem la llengua, on hi ha el receptors del gust, i que ajuda a empassar-nos els aliments.
També s'hi aboca el contingut de les glàndules salivals, la saliva, on trobem:
-Aigua
-Mucus: per a lubrificar l'aliment i fer més fàcil la deglució.
-Substàncies bactericides
-Un enzim: l'amilasa, que comença a trencar el midó en cadenes més curtes de monosacàrids. Així doncs, la digestió química dels aliments comença a la boca.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tNj97a61WBA

No hay comentarios:

Publicar un comentario